Sjå magasin er eit foto- og kunstmagasin som vert gjeve ut to gongar i året av Mørkerommet fotokollektiv. Mørkerommet fotokollektiv er ein studentorganisasjon i Bergen som praktiserer analog fotografering og framkalling i mørkerom, i tillegg til å halde utstillingar, publisere bilete i ulike tidsskrift og ta bilete på arrangementer.


Sjå har hovudforankring i analog foto, og utforskar eit gitt tema ved hjelp av fotografi og tekst. 
Takk til:

Trafo
Frifond
Prøverommet
Bergen kommune


Trykkeri

07 Media


ISSN

2535-8324Utgiver
© Bergen 2021 Mørkerommet fotokollektiv


 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4 SJÅ #4